สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
 
ขยายเวลาสำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557 ของคุรุสภา สามารถส่งใบสมัครเพิ่มเติม ได้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2557 (เหลืออีก 20 คน)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แบบ คส4/2557
 
เมื่อ : 2014-06-16 11:11:14