สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประำจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2
 
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประำจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน ฯ ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2
- หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงิน 2550
- หลักเกณฑ์และิวิธีการให้กู้ยืมเงินทุน 2552
 
เมื่อ : 2014-06-11 09:26:14