สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งผลการประเมินครูผู้ช่วย (ด่วนที่สุด )
 
ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียน ส่งผลการประเมิน ด่วย ตาม แบบประเมิน สิงที่ส่งมาด้วย 4 (รายชื่อโรงเรียนตามแนบ ) ภายในวันที่ ศุกร์ ที่ 6 มิถุนายน 2557 ( หากไม่ทัน คงจะแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู ล่าช้า ) ประสานงาน โทร 081-0748777 ด่วน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อส่งผลการประเมินด่วน
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
 
เมื่อ : 2014-06-05 20:27:56