สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557
 
สพป.สุรินทร์ เขต 2 จะดำเนินการจัดทำข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557 จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จัดทำปริมาณงานของสถานศึกษา และคำนวณอัตรากำลังครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ส่งภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2557
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- แบบรายงานความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557
 
เมื่อ : 2014-06-03 15:50:29