สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจำปีการศึกษา2557 ภาคเรียนที่ 1 ผ่านระบบ DMC
 
สพป.สุรินทร์ เขต 2 ขอแจ้งกำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจำปีการศึกษา2557 ภาคเรียนที่ 1 ผ่านระบบ DMC มายังโรงเรียนในสังกัดทราบ และสามารถเข้าร่วมประชุมฯให้ตรงตามกำหนดการที่แจ้ง อนึ่ง หากโรงเรียนมีความประสงค์จะดำเนินการจัดทำข้อมูลในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสามารถศึกษารายละเอียดจากคู่มือที่แนบมาพร้อมนี้ แล้วสามารถดำเนินการจัดทำข้อมูลได้เลย โดยไม่ต้องรอดำเนินหลังการประชุมฯ เนื่องจากระบบเปิดให้จัดทำข้อมูลได้แล้ว มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 086 8716780 , 080 7996912 , 044598896
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือเชิญประชุม
- คู่มือ
- แบบเตรียมข้อมูล
 
เมื่อ : 2014-06-02 17:06:04