สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ครูผู้ช่วย)
 
ขอให้โรงเรียนส่งผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ตาม สิงที่ส่งมาด้วย 4 จำนวน อ1 ชุด ด่วน รายชื่อดังแนบนี้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - บัญชีรายชื่อครูผู้ช่วย
 
เมื่อ : 2014-06-01 18:08:40