สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การรายงานผลการดำเนินงานตังชี้วัดตามกลยุทธ์ที่ 3 ประจำปี 2557
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่แนบมาด้วย 1.แบบสำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เกิด พ.ศ. 2550 จำนวน 1 ชุด 2.แบบสำรวจวัยเรียนที่จบชั้นป.6 จำนวน 1 ชุด 2.แบบสำรวจวัยเรียนที่จบชั้นม.3 จำนวน 1 ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การรายงานผลการดำเนินงานตังชี้วัดตามกลยุทธ์ที่ 3 ประจำปี 2557
 
เมื่อ : 2014-05-27 14:17:25