สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)
 
1)หนังสือนำส่ง 2)ประกาศรับสมัคร 3)เอกสารแนบท้ายประกาศ1 4)เอกสารแนบท้ายประกาศ2 5)เอกสารแนบท้ายประกาศ3 6)ใบสมัคร
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)
 
เมื่อ : 2014-05-27 10:56:18