สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา
 
แจ้งขอความร่วมมือโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานผลารดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา ทางเว็ปไซด์ ให้ติดตามเพื่อรายงานดังกล่าวที่ห้องส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อโรงเรียน
 
เมื่อ : 2014-05-21 15:22:30