สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
 
ส่งแบบแสดงความประสงค์ได้ที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 หรือ ทาง e - mail : surin_prov2@ksp.or.th หรือ โทรสารเบอร์ 0 4459 9656ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ***** รวมกับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
- แบบ คส.4/2557
 
เมื่อ : 2014-05-20 15:20:09