สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อม สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2012
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.องค์ความรู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2012 จำนวน 1 ชุด 2.คำแนะนำในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2012 จำนวน 1 ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อม สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2012
 
เมื่อ : 2014-05-20 14:46:07