สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอความร่วมมือกำกับดูแลราคาจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในสถานศึกษา
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกระทรวงพาณิชย์ ด่วนมาก ที่ พณ 0406/931 ลงวันที่ 28 เมษายน 2557
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ขอความร่วมมือกำกับดูแลราคาจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในสถานศึกษา
 
เมื่อ : 2014-05-20 14:40:23