สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แต่งตั้งครูผู้ฃ่วยเป็นตำแหน่งครู (โรงเรียนบ้านผักไหม)
 
ส่งคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ฃ่วยเป็นตำแหน่งครู จำนวน 12 ชุด (ดังตัวอย่างคำสั่งแนบมานี้)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ตัวอย่างคำสั่ง
- บัญชีรายละเอียด
 
เมื่อ : 2014-05-18 19:54:13