สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งจัดทำสัญญาจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ SP2
 
1.สัญญาจ้างและสัญญาคำประกัน 2.รายชื่อครูอัตราจ้างรายเดือน โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ SP2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แจ้งจัดทำสัญญาจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ SP2
- สัญญาจ้างและสัญญาคำประกัน
- รายชื่อครูอัตราจ้างรายเดือน โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ SP2
 
เมื่อ : 2014-05-16 14:01:46