สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
 
ผู้ประสงค์ขอย้าย ส่งคำร้องขอย้าย / ก.พ. 7 (ข้อมูลปัจจุบัน) / บัตรประตัวประชาชน / รายงานการประฃุมกรรมการสถานศึกษา และ พร้อมเอกสารประกอบ อื่นๆ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
- หลักเกณฑ์การย้าย
- คำร้องขอย้าย
- แบบขอย้ายสับเปลี่ยน
 
เมื่อ : 2014-05-15 15:51:19