สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การกำกับติดตามการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบ DMC ประจำวันที่ 7/พค./57
 
สพป.สร.2 ขอแจ้งผลการกำกับติดตามการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบ DMC ประจำวันที่ 7/พค./57 มาให้โรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบผลการยืนยันข้อมูล และขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล โปรดเร่งดำเนินการยืนยันข้อมูล ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้สามารถขอรับบริการให้คำปรึกษาการกรอกข้อมูลจนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ ITEC (ICT ชั้น 2) ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.00 น. หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 0868716780 / 0807996912
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ผลการยืนยันข้อมูลDMC
 
เมื่อ : 2014-05-07 16:59:17