สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างและการป้องกันด้านวินัยสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู
 
การอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างและการป้องกันด้านวินัยสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้ง+กำหนดการ
 
เมื่อ : 2014-05-07 08:34:25