สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
คะแนนNTสำหรับนำไปใ้กรอกข้อมูล DMC
 
สพป.สร.2 ขอแจ้งผลคะแนน NT ให้แก่โรงเรียนในสังกัด เพื่อใช้ประกอบการรายงานข้อมูลนักเียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 ในระบบ DMC
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - คะแนนNT
 
เมื่อ : 2014-05-06 11:36:30