สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
 
แจ้งโรงเรียนเรื่องการประชุมเพือการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในวันที่ 12,14-15 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม ชั้นล่าง สพป.สร2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
- วันที่12พ.ค.57
- วันที่14พ.ค.57
- วันที่15พ.ค.57
 
เมื่อ : 2014-05-05 22:18:28