สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียน แทนที่พ้นจากตำแหน่งว่าง
 
สพป.สุรินทร์ แจ้งแนวปฏิบัติเพิ่มเติมการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แนวปฏิบัติเพิ่มเติม การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียน แทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 
เมื่อ : 2013-05-02 10:26:26