สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การคัดเลือกรางวัลของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 
ขอความร่วมมือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประสงค์จะส่งผลงานเพื่อคัดเลือกรางวัลต่างๆ ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ดำเนินการจัดส่งผลงานตามกำหดการประกาศที่แนบมานี้ (หากพ้นกำหนดจะไม่ได้รับการนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา) รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ปรกาศ - กำหนดการรางวัล
 
เมื่อ : 2014-04-28 09:42:24