สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง
 
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้กำหนดจัดการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง ในวันที่ 29 - 30 เมษายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง (งบขาดแคลนขั้นวิกฤติและ SP2) ความแจ้งแล้วนั้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมสัมมนาดังกล่าว เป็นหอประชุมโรงเรียนรัตนบุรี โดยคงวัน เวลา ตามเดิม จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้บุคลากรตามกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมสัมมนาดังกล่าว ขอแสดงความนับถือ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2014-04-25 09:28:08