สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กำชับย้ำเตือนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑ เล่ม
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - กำชับย้ำเตือนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
 
เมื่อ : 2014-04-23 14:23:56