สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
เปิดศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือการกรอกข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556
 
สพป.สร.ขอแจ้งเปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระดับโรงเรียน ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2557 ณ ศูนย์ ITEC สพป.สร.2 (กลุ่ม ICT ชั้น 2) ทั้งนี้ ได้จัดทำสรุปยอดแนวคิดในการปฏิบัติงานเพื่อแจ้งโรงเรียนที่ประสบปัญหาในการกรอกข้อมูล จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
- สรุปยอดแนวคิดการปฏิบัติงาน
 
เมื่อ : 2014-04-23 11:08:06