สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แต่งตั้งคณะกรรมการ/เชิญประชุม พิจารณาจัดสรรเงินรางวัล ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ประชุมในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สพป.สุรินทร์ เขต 2 ชั้น 3
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - คำสั่ง
 
เมื่อ : 2014-04-23 09:59:51