สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557
 
ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. จัดให้มีการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557 คุณสมบัติของผู้ส่งโครงการฯ เข้าประกวด ต้องเป็นสถานศึกษาในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ทุกสังกัด ลักษณะของโครงการที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นแนวคิด การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมทางการศึกษาที่ผสมผสานให้ บ้าน โรงเรียน และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างนักเรียนให้มีวินัย เกิดจิตสำนึกในความรักชาติและความซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติ ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ทางไปรษณีย์ หรือ ด้วยตนเอง ที่ สนง. ป.ป.ช.ประจำจังหวัด หากสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. โทร. 02-2823161 ต่อ 502, 607 หรือ ดูรายละเอียด ที่ http://www.nacc.go.th
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2014-04-21 11:16:24