สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้ง โรงเรียนที่มีรายชื่อ ส่งความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อประกอบคำร้องขอย้าย ภายในวันที่ 23 เมษายน 2557
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงที่มีรายชื่อ ส่งความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อประกอบคำร้องขอย้าย ภายในวันที่ 23 เมษายน 2557
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : -
-
 
เมื่อ : 2014-04-11 13:14:48