สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2557
 
***** ผู้ที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก สามารถ ติดต่อ ขอรับ ผลงาน คืน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประกาศ - ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2557
 
เมื่อ : 2014-04-10 15:36:58