สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ให้โรงเรียนในสังกัดส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูไม่มีวิทยฐานะ (ครูผู้ช่วย และครู คศ.1) และคำสั่งลูกจ้างประจำ ในวันที่ 8 เมษายน 2557 จำนวนอย่างละ 7 ฉบับ โดยด่วน
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่งและคำสั่ง
- ตัวอย่างคำสั่งลูกจ้างประจำ
- ตัวอย่างคำสั่งครูไม่มีวิทยฐานะ
 
เมื่อ : 2014-04-08 17:10:16