สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งครูผู้ช่วยที่เข้าประชุมปฏิบัติการโครงการประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2557
 
แจ้งครูผู้ช่วยที่เข้าประชุมปฏิบัติการโครงการประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผ้ช่วย ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2557 ส่งรายงานการเดินทางไปราชการ เพื่อเบิกเงินค่าพาหนะและค่าเบ้ยงเลี้ยง ในการประชุม ส่งที่กลุ่มบริหารงานบุคคล คุณขวัญณภัทร โทร 081-7606789
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2014-04-02 11:30:03