สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (70%)
 
สพป.สร.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณ 2557 โครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 255 7 เทอม 1 (70%)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : -
 
เมื่อ : 2014-03-27 11:30:51