สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบประเมินลูกจ้างประจำ คือ 1. โรงเรียนบ้านระเวียง 2. โรงเรียนบ้านแสนสุข
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2014-03-27 10:52:15