สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งบัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้่งที่ 1 (1 เมษายน 2557) คือ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (โนนนารายณ์)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2014-03-27 10:51:05