สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่งและคำสั่ง
 
เมื่อ : 2014-03-24 16:27:44