สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การอบรม
 
ด้วยโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างอาชีพประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ปี 2557" จำนวน 9 หลักสูตร ให้แก่ ครู และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 21 - 25 เมษายน 2557 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และ อาคารคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย รับสมัครภายในวันที่ 11 เมษายน 2557 รายละเอียดดังสิ่งที่แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายละเอียดหลักสูตร
 
เมื่อ : 2014-03-23 16:59:15