สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
 
ขอใ้ห้โรงเรียนรายงานข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามแบบรายงาน จำนวน 2 แบบ ส่ง สพป.สร2 ไม่เกินวันที่ 4 เมษายน 2557 ให้จงได้เพื่อ สพป.สร2 จะนำข้อมูลทาง เว็ปไซต์ ้http://nispa.nccd.go.th เป็นภาพรวมของเขต ของโรงเรียนทั้ง 223 โรงเรียน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
- แบบรายงาน1
- แบบรายงาน2
 
เมื่อ : 2014-03-22 06:52:17