สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การยื่นแบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม)
 
ด้วยกลุ่มนโยบายและแผน มีข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นแบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม วงเงิน 17 ล้านบาท) มายังโรงเรียนในสังกัด ตามรายละเอียดเอกสารข่าวชาวแผนที่แนบมาพร้อมนี้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ข่าวชาวแผน
 
เมื่อ : 2014-03-21 16:03:26