สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
เปล่ี่ยนแปลงปฏิทินการนำเสนอผลการประเมินของผู้บริหารสถานศึกษา ต่อ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 จากเดิมวันนที่ 3 เมษายน 2557 เป็นวันที่ 1 เมษายน 2557
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2014-03-19 18:58:11