สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การต่ออายุใบอนุญาตผ่านโปรแกรม KSP Renews
 
ขอให้สถานศึกษาที่ดำเนินการคีย์ต่ออายุผ่านโปรแกรม KSP RENEWS ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ - แบบ คส.02 และแบบแสดงประวัติ พร้อมกรอกรายละเอียด และแนบเอกสารตามที่เขียนเรียบร้อยแล้ว (สำเนาบัตร/ทะเบียนบ้าน/ทรานสคริป ปริญญาบัตร / สำเนาเกียรติบัตร/วุฒิบัตร หรือเอกสารกิจกรรมการพัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม) - สำเนาการชำระเงินค่าต่ออายุฯ - ผู้บังคับบัญชาลงนามในหน้า 4 เรียบร้อย *** สำหรับโรงเรียนที่ส่งเอกสารมาแล้ว อาจต้องแก้ไขเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งได้ส่งกลับที่ช่องรับ - ส่งเอกสารของโรงเรียนแล้ว ///หลังจาก รวบรวมและดำเนินการแก้ไขเอกสารเรียบร้อยแล้ว กรุณานำส่งที่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ด่วน รายชื่อโรงเรียนที่อัปโหลดข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่ส่งเอกสาร 1. โรงเรียนวัดบึงสนม อ.สนม 2. โรงเรียนบ้านน้ำคำ อ.ท่าตูม 3. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง อ.รัตนบุรี 4. โรงเรียนบ้านทัพไทย อ.สนม 5. โรงเรียนบ้านทิพย์นวด อ.ชุมพลบุรี (ส่งเอกสารกลับไปให้แก้ไข) 6. โรงเรียนบ้านนาศรีสุข อ.สนม (ส่งเอกสารกลับแก้ไข) 7. โรงเรียนบ้านดอนแรด อ.รัตนบุรี 8. โรงเรียนบ้านหัวพี อ.ท่าตูม 9. โรงเรียนบ้านชายทุ่ง อ.ท่าตูม 10. โรงเรียนบ้านนาดี อ.สนม 11. โรงบ้านยางกระจับ อ.ท่าตูม 12. โรงเรียนบ้านหาญฮี อ.รัตนบุรี 13. โรงเรียนบ้านผือน้อย อ.รัตนบุรี หากโรงเรียนไหน ส่งเอกสารที่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 หรือ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาแล้ว กรุณาแจ้งกลับที่ โทรศัพท์/โทรสาร 044599656 หรือ อีเมล์ surin_prov2@ksp.or.th
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2014-03-19 17:46:12