สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การรับสมัครอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ 9 มาตรฐาน
- ประกาศ - การรับสมัครสอบ 9 มาตรฐาน
 
เมื่อ : 2014-03-19 17:20:54