สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แจ้งเตรียมความพร้อมการเปิดระบบให้รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบ DMC
 
สพฐ. แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดเตรียมความพร้อมในการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบ DMC โดยจะเปิดระบบตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 30 เมษายน 2557 ทางเว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec56/ (ใช้รหัสผ่านเดิมที่เคยรายงานข้อมูลนักเรียน 10 พย. 56 ในการเข้าสู่ระบบ) ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถติดตามข้อแนะนำการรายงานข้อมูล สรุปประเด็นปัญหาการรายงานข้อมูล และระบบดูแลช่วยเหลือการรายงานข้อมูล ได้ทางเว็บไซต์ สพป.สร.2 หน้าข่าวประชาสัมพันธ์หนังสือราชการกลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2014-03-19 15:58:09