สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
งด บริการติดต่อราชการในวันที่ 28 มีนาคม 2557
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2 ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จะจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ในการนี้ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดทราบเพื่อ งด การเดินทางมาติดต่อราชการที่สำนักงานเขตฯ ในวันดังกล่าว เพราะ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน จำเป็นต้องไปราชการเพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อแจ้งข้าราชการครูในสังกัดงดการมาติดต่อราชการในวันดังกล่าว กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2014-03-19 14:04:54