สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการสรรหาพิจารณาคัดเลือกประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่น
 
เรียน ผู้อำนวยการในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่แนบมาด้วย 1.ประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ 2.กรอบหลักเกณฑ์การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศและยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นฯ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการสรรหาพิจารณาคัดเลือกประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่น
 
เมื่อ : 2014-03-18 08:40:38