สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โรงเรียนที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ทางเว็บไซด์ www.obec.go.th ขอให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน
 
ระดับชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - โรงเรียนที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ทางเว็บไซด์ www.obec.go.th ขอให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน
 
เมื่อ : 2014-03-18 08:33:43