สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนท่ี่ยังไม่รับแบบประเมินลูกจ้างประจำ คือ โรงเรียนบ้านบัวโคก ขอให้ติดต่อขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2014-03-18 08:25:47