สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการส่งบัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือน จากวันที่ 17 มีนาคม 2557 เป็นวันที่ 25 มีนาคม 2557 หนังสือสั่งการและเอกสารต่าง ๆ ได้ส่งให้แต่ละโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2557
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2014-03-17 13:42:33