สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ได้จัดทำโครงการคุณธรรม นำ ชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต ๒ (การทำบุญเดือนเกิด) ในแต่ละเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจ ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี สมานฉันท์ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน สำหรับผู้ที่เกิดในเดือนธันวาคม กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ จึงขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต ๒ พร้อมทั้งเตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง ตักบาตรตอนเช้า พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ (เอกสารแนบ)
 
เมื่อ : 2014-03-17 10:05:17