สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ และเสวนาเชิงวิชาการ
 
ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทยประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ และจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ "วานนี้ข้าฯ ภูมิใจในเกียรติศักดิ์ศรีเจ้าหน้าที่รัฐ วันนี้เกียรติศักดิ์ศรีข้าฯสิ้นเพียงการเกษียณ ฤา" ในวันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น ๒ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ(เอกสารแนบ)
 
เมื่อ : 2014-03-07 13:24:36