สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) ส่งในวันที่ 17 มีนาคม 2557
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- รายละเอียดเงินเดือน
- บัญชีหมายเลข 2-4
 
เมื่อ : 2014-03-06 10:42:48