สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การจัดทำฐานข้อมูลโปรแกรมบริหารงานบุคคล (P-OBEC) ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน รายงานข้อมูลการสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 (ข้อมูลรายบุคคล) ตามแบบรายฯ ส่งอย่างช้าภายในวันที่ 10 มีนาคม 2557
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่งและแบบรายงานข้อมูลฯ
 
เมื่อ : 2014-03-04 13:44:33